Uw zoekresultaten

Juridische kennisgeving

ALGEMENE INFORMATIE

Overeenkomstig artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, stellen wij u de volgende informatie ter beschikking:

IBIZA DIFERENTE S.L. is gevestigd te CTRA SAN JOSE KM 10, 07830 SAN JOSE (ISLAS BALEARES) met CIF. B57681314.

Op de website (bedrijfswebsite) is er een reeks informatieve inhoud over de inhoud van de website.

De belangrijkste doelstelling is de klanten en het grote publiek informatie te verstrekken over de onderneming en de aangeboden producten en diensten.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De voorwaarden voor toegang en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de geldende wetgeving en aan het beginsel van goede trouw , verplicht de gebruiker zich om er goed gebruik van te maken van het web. Gedrag dat in strijd is met de wet, de rechten of belangen van derden is niet toegestaan.

Als gebruiker van de website van (website van het bedrijf) erkent u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te hebben aanvaard, alsmede van hetgeen door de toepasselijke wettelijke voorschriften ter zake wordt bepaald. Indien u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet verder te gebruiken.

Elke vorm van kennisgeving en/of vordering zal alleen geldig zijn door schriftelijke kennisgeving en/of aangetekende brief.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

IBIZA DIFERENTE S.L. is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die is opgeslagen in forums, sociale netwerken of op andere manieren die derden in staat stelt onafhankelijk inhoud op de website van de aanbieder te publiceren.

Echter, rekening houdend met art. 11 en 16 van de LSSI-CE, IBIZA DIFERENTE S.L. verbindt zich ertoe inhoud die de nationale, Europese en internationale wetgeving kan aantasten of ermee in strijd kan zijn, te verwijderen of, in voorkomend geval, te blokkeren , de rechten van derden of de goede zeden en de openbare orde.

Het bedrijf is evenmin aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door storingen of verkeerde configuratie van de software die op de computer van de internetgebruiker is geïnstalleerd. Alle aansprakelijkheid voor eventuele technische incidenten of storingen die zich voordoen wanneer de gebruiker verbinding maakt met het internet. Evenzo wordt de afwezigheid van onderbrekingen of fouten bij de toegang tot de website niet gegarandeerd.

Evenzo, IBIZA DIFERENTE S.L. behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website bij te werken, te wijzigen of te wissen, evenals de configuratie of presentatie, op elk moment zonder daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich te nemen. IBIZA DIFERENTE S.L. is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens met betrekking tot de eigendommen gepubliceerd op deze website. De aangegeven prijs van het onroerend goed wordt vermeld plus belastingen en andere bijkomende kosten.

Wij informeren u dat elke prijs die u op onze website kunt zien, slechts indicatief is. Als de gebruiker de exacte prijs wil weten of als het product op dit moment een aanbieding heeft waarvan hij kan profiteren, moet hij naar een van de fysieke winkels gaan die IBIZA DIFERENTE S.L. heeft.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

IBIZA DIFERENTE S.L. is de eigenaar van alle rechten op de software van de digitale publicatie, alsmede de industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opgenomen inhoud met uitzondering van de rechten op producten en diensten van openbare aard die geen eigendom van deze onderneming zijn.

Geen enkel op deze website gepubliceerd materiaal mag worden gereproduceerd, gekopieerd of gepubliceerd zonder de schriftelijke toestemming van IBIZA DIFERENTE S.L. Alle op het web ontvangen informatie, zoals opmerkingen, suggesties of ideeën, zal in aanmerking worden genomen toegewezen IBIZA DIFERENTE S.L. gratis. Informatie die NIET op deze manier kan worden behandeld, mag niet worden opgestuurd.

Alle producten en diensten op deze pagina's die GEEN eigendom zijn van IBIZA DIFERENTE S.L. zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars en worden als zodanig door ons bedrijf erkend. Ze verschijnen alleen op de IBIZA DIFERENTE S.L. voor doeleinden van promotie en informatievergaring. Deze eigenaren kunnen verzoeken om wijziging of verwijdering van de informatie die hen toebehoort.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de Spaanse en Europese wetgeving.

COOKIES BELEID

IBIZA DIFERENTE S.L. voor eigen rekening of voor rekening van een derde die is ingehuurd om meetdiensten te verlenen, kunnen zij cookies gebruiken wanneer de gebruiker op de website surft. Cookies zijn bestanden die via een webdienst naar de browser worden gestuurd om de activiteiten van de gebruiker tijdens het surfen te registreren.

De gebruikte cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en haar computer, en verstrekken op zichzelf geen persoonsgegevens van de gebruiker.

Door het gebruik van cookies is het mogelijk dat de server waar het web zich bevindt, de door de gebruiker gebruikte webbrowser herkent om het surfen te vergemakkelijken. Zij worden ook gebruikt om de publieks- en verkeersparameters te meten, het proces te controleren en het aantal inzendingen te bepalen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn browser zo in te stellen dat hij op de hoogte wordt gebracht van de ontvangst van cookies en dat hij de installatie ervan op zijn computer verhindert. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser om deze informatie uit te breiden.

Om de website te gebruiken is het niet nodig dat de gebruiker de installatie van de cookies toestaat die naar de website, of de derde die namens hen optreedt, worden gestuurd, onverminderd het feit dat het voor de gebruiker noodzakelijk is om een dergelijke sessie te initiëren in elk van de diensten waarvan de levering een voorafgaande registratie vereist.

In ieder geval cookies zijn tijdelijk met als enig doel de latere overdracht ervan efficiënter te maken. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

  • Eigenschappen zoeken

    € 0 naar € 10.000.000

    Meer zoekopties

    € 0 naar € 150.000

    Meer zoekopties

Vergelijk aanbiedingen