Uw zoekresultaten

Reserverings voorwaarden

De eigenaar/intermediair is geen reisbureau en kan daarom geen verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot vluchtschema's, annuleringen en vertragingen. Onze prijzen zijn exclusief vluchten en reis- en annuleringsverzekeringen.

Boekingen: Boekingen voor accommodaties kunnen telefonisch of via e-mail worden gedaan. Het informatieformulier dient binnen drie dagen na reservering ingevuld te worden geretourneerd aan de eigenaar/tussenpersoon. Telefonische bevestiging van uw reservering is bindend voor de eigenaar nadat de factuur is verzonden.

Betaling: De aanbetaling van 50% van het totaalbedrag dient binnen 3 dagen na boeking overgemaakt te worden op de bankrekening van de eigenaar/tussenpersoon. Het restantbedrag dient uiterlijk 4 weken voor de aankomstdag aan de eigenaar/intermediair te zijn overgemaakt. Indien de boeking binnen 4 weken voor de aankomstdatum wordt gemaakt, dient de eigenaar/intermediair het totale bedrag binnen 48 uur aan u over te maken. De eigenaar behoudt zich het recht voor om bij achterstallige betaling de reservering te annuleren.

Annulering: Elke annulering moet schriftelijk worden bevestigd. Indien wij uw annulering 12 weken voor de dag van aankomst ontvangen bent u 30% van de totale reissom plus € 25,- administratiekosten verschuldigd. 50% is verschuldigd in geval van een annulering 12-8 weken voor aankomst, en 100% voor elke annulering binnen 8 weken. De annulering is van kracht vanaf de dag dat de eigenaar/tussenpersoon een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. Deze annuleringsvoorwaarden zijn ook van toepassing in geval van niet-betaling. In een dergelijk geval zal de aanbetaling worden gebruikt voor compensatie. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten voor uw boeking.

Waarborgsom: Voor elke accommodatie wordt een borgsom gevraagd, die bij een overschrijving op de bank voor aankomst betaald dient te worden. Het volledige bedrag van deze borgsom wordt (op uw rekening) geretourneerd indien er geen schade aan de accommodatie is ontstaan, anders worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht.De eigenaar/intermediair kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. Indien er extra tijd nodig is om de accommodatie na uw verblijf schoon te maken, bijv. afwas of het opruimen van afval, wordt € 25,- per uur in rekening gebracht. Vuilnis dient in de vuilnisbakken aan de openbare weg te worden gegooid. Indien u dit verzuimd heeft, kan de beheerder tot € 150,- inhouden op uw borg.

Aansprakelijkheid: De eigenaar/intermediair: In geval van onvoorziene omstandigheden waardoor de eigenaar/tussenpersoon genoodzaakt is de reservering te annuleren, zal de klant/opdrachtgever een gelijkwaardige accommodatie worden aangeboden. Indien dit niet mogelijk is of indien de klant niet tevreden is met de aangeboden accommodatie, zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten zonder verdere compensatie. De eigenaar/bemiddelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaakt in het huis. De bemiddelaar is niet verantwoordelijk voor wijzigingen die de eigenaars zonder ons medeweten aan de woningen hebben aangebracht, met inbegrip van verbouwingen. Alle gehuurde woningen zijn uitsluitend bestemd voor vakantiedoeleinden. Professionele fotoshoots en feesten of bruiloften en/of partijen rond het huis zijn alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming in een schriftelijk contract door de eigenaar.

Verantwoordelijkheid huurder: De huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gehele verblijf aan de woning wordt toegebracht. Het aantal gasten dat in een huuraccommodatie verblijft, mag niet hoger zijn dan het aantal dat is opgegeven. Geluidsoverlast dient te allen tijde voorkomen te worden. Tussen 24.00 uur en 08.00 uur is het echter verboden om geluidsoverlast te veroorzaken. Dit kan leiden tot ontruiming zonder enige schadevergoeding. Bij verlies van sleutels wordt een bedrag tot € 500,- geëist voor vervanging van het slot. Huisdieren zijn alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.

Aankomst en vertrek: Op de dag van aankomst heeft u vanaf 16.00 uur toegang tot de accommodatie. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie voor 10.00 uur te verlaten. De accommodatie dient bezemschoon achtergelaten te worden. Het buiten zetten van vuilnis en het doen van de afwas wordt van de huurders verwacht. Het niet naleven van deze regels zal resulteren in een inhouding van uw borgsom.

Klachten: Alle vakantieverblijven die door de eigenaar zijn uitgekozen voldoen aan onze normen, rekening houdend met de plaatselijke inrichting. Mocht u van mening zijn dat er iets mis is met het vakantieverblijf, neem dan onmiddellijk contact op met een van onze medewerkers. Wij doen ons uiterste best om de klacht snel en naar ieders tevredenheid op te lossen. Indien de klant de accommodatie verlaat voordat hij tot een overeenkomst is gekomen met de eigenaar, verliest hij het recht op enige compensatie. Mocht u toch klachten hebben, meld deze dan ter plaatse bij onze medewerkers. Binnen 14 dagen na de dag van vertrek uit de accomodatie, dient u een schriftelijke klacht (mail of brief) ter bevestiging naar de eigenaar/tussenpersoon te sturen. Zonder schriftelijke bevestiging kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

  • Eigenschappen zoeken

    € 0 naar € 10.000.000

    Meer zoekopties

    € 0 naar € 150.000

    Meer zoekopties

Vergelijk aanbiedingen