Uw zoekresultaten

Voorwaarden en Condities

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Europese Verordening voor de Bescherming van Persoonsgegevens deelt IBIZA DIFERENTE S.L. als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens mee dat:

I. In overeenstemming met de Algemene Europese Verordening voor de Bescherming van Persoonsgegevens (RGPD 2016/679, van 27 april 2016), wordt onder persoonsgegevens verstaan "alle informatie betreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen". De door u via de Website [website van het bedrijf] verstrekte persoonsgegevens, die eigendom zijn van IBIZA DIFERENTE S.L. Zij zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat haar eigendom is, met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt om de gestelde vragen te beantwoorden. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doel voor het beheer van de aangeboden diensten, het beantwoorden van de verzoeken die u ons doet, het uitvoeren van administratieve taken, alsmede het verzenden van technische, commerciële of reclame-informatie via gewone of elektronische weg.

II. Evenzo informeren wij u en door het aanvaarden van dit Privacybeleid, u toestemming uitdrukkelijk, duidelijk en ondubbelzinnig dat uw persoonlijke gegevens zullen worden meegedeeld IBIZA DIFERENTE SL, begrijpen als zodanig die worden verzameld op een bijgewerkte manier in de lijst van bedrijven van de groep, met het oog op een globale controle en het beheer van de gebruikers van de Website en de vragen die door hen, alsmede om informatie te sturen over hun producten en diensten uitsluitend met betrekking tot de activiteitensector van elk van hen, via verschillende middelen te vergemakkelijken.

III. U garandeert dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, accuraat, volledig en up-to-date zijn, en bent verantwoordelijk voor alle schade of verlies, direct of indirect, die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting. In het geval dat de verstrekte gegevens toebehoren aan een derde partij, garandeert u dat u deze derde partij op de hoogte hebt gesteld van de aspecten in dit beleid en dat u hun toestemming hebt verkregen om hun gegevens aan IBIZA DIFERENTE S.L. te verstrekken, voor de aangegeven doeleinden.

IV. Wanneer persoonlijke gegevens via het formulier worden verzameld, is het noodzakelijk dat u ten minste de met een asterisk gemarkeerde gegevens verstrekt, omdat IBIZA DIFERENTE SL de webdienst of de geformuleerde vraag niet kan accepteren en beheren als deze noodzakelijk geachte gegevens niet worden verstrekt. Het verzoek om diensten via online consultatie formulieren kunnen worden gericht of toegewezen aan de bedrijven van de groep of die gewoonlijk samenwerken met IBIZA DIFERENTE SL, die de gewenste service bieden of die beter in staat zijn om uw verzoek te voldoen als gevolg van hun specialisatie .

V. In antwoord op de bezorgdheid van IBIZA DIFERENTE SL, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, wordt het veiligheidsniveaus die vereist zijn voor de bescherming van persoonsgegevens zijn goedgekeurd en de technische middelen zijn geïnstalleerd om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van via https://ibizadiferente.nl/ verstrekte persoonsgegevens te voorkomen

SAW. IBIZA DIFERENTE SL, gebruikt cookies op haar Website, uitsluitend om uw browsen op de Website te optimaliseren en te personaliseren, zonder dat IBIZA DIFERENTE SL, in haar eigen informatiesystemen, gegevens, informatie of gepersonaliseerde browsprofielen voor uw Website opslaat.

VII. U kunt uw recht op transparantie, informatie, toegang, rectificatie, verwijdering of het recht om te worden vergeten, beperking van de behandeling, gegevensoverdraagbaarheid en verzet tegen uw persoonsgegevens schriftelijk uitoefenen onder vermelding van "Gegevensbescherming" op het volgende adres CTRA SAN JOSE KM 10, 07830 SAN JOSE (BALEARISCHE EILANDEN). Zodra u uw persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u aangeven dat u GEEN elektronische commerciële berichten van IBIZA DIFERENTE S.L. wenst te ontvangen, door het daarvoor bestemde vakje uit te vinken. Als u het vinkje niet weghaalt, kunt u, in overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en Elektronische handel, in het geval dat u in de toekomst geen elektronische commerciële communicatie wenst te ontvangen, deze wens per e-mail kenbaar maken bij IBIZA DIFERENTE SL [email protected] .

VIII. Alle in de verschillende formulieren verzamelde gegevens (zowel online als in persoon) voldoen aan beginselen en rechten die de bescherming van uw persoonsgegevens waarborgen in overeenstemming met de nieuwe Europese verordening inzake gegevensbescherming:

- Beginsel van wettigheid, loyaliteit en transparantie: In ieder geval zal het nodig zijn

  • Eigenschappen zoeken

    € 0 naar € 10.000.000

    Meer zoekopties

    € 0 naar € 150.000

    Meer zoekopties

Vergelijk aanbiedingen